Tự học thổi Sáo bài Cơ Bản dành cho bạn (Sáo Thần tầng thứ 1)

Tự học thổi Sáo bài Cơ Bản dành cho bạn (Sáo Thần tầng thứ 1) Cách thổi ra tiếng: – Cầm sáo theo tư thế mà bạn cảm thấy thoải mái nhất có thể ! (Bạn có thể xem các video clip hướng dẫn trên mạng để biết những người biểu diễn thổi sáo họ […]


Trang 1 trên 11