Cảm âm Chiếc khăn gió ấm – Sáo trúc

  • 08/09/2016 08:43:08
  • Khắc Việt
  • Cảm Âm

Cảm âm Chiếc khăn gió ấm – Sáo trúc Cảm âm Chiếc khăn gió ấm – Sáo trúc Nốt Nhạc Chiếc Khăn Gió Ấm Mí rê đô là là, là si đố si la sol Mi la sol la fà sol la sol fa mi Mí rê đô là là, là si đô si la […]


Cảm âm Faded – sáo trúc

  • 03/09/2016 22:18:03
  • Khắc Việt
  • Cảm Âm

Cảm âm Faded – sáo trúc Cảm âm Faded – sáo trúc Ảnh (cảm âm tiêu sáo) You were the shadow to my light F F F F-R F S L Did you feel us F F Đ L Another start F-F S-M You fade away F M R-F Afraid our aim is out of […]


Tự học thổi Sáo bài Cơ Bản dành cho bạn (Sáo Thần tầng thứ 2)

Chào bạn ! Tiếp theo bài trước trong bài này mình sẽ chia sẻ cách tập thổi 7 nốt nhạc cơ bản trên Sáo 6 lỗ nhé ! Đây cũng là ngày thứ 4 bạn học thổi Sáo, bạn đang tiến rất gần trong việc chinh phục cây Sáo của mình rồi đó ! Bước […]


Trang 1 trên 11