Hướng dẫn kỹ thuật rung hơi bằng bụng – Sáo Trúc

Hướng dẫn kỹ thuật rung hơi bằng bụng khi tập thổi Sáo Rung hơi là 1 trong những kỹ thuật cơ bản, quan trọng và thường xuyên được sử dụng trong các bản nhạc thổi bằng Tiêu, Sáo. Kỹ thuật rung hơi mang lại cho bài Sáo âm hưởng hay hơn, sức truyền tải tốt hơn […]


Trang 1 trên 11