Hướng dẫn tập kỹ thuật đánh lưỡi đơn và các kỹ thuật đánh lưỡi khác

Kỹ thuật đánh lưỡi đơn Đánh lưỡi đơn được xem là một trong những kỹ thuật cơ bản mà bạn cần phải biết khi tập thổi Sáo cũng như sau này. Bản chất để tập luyện tốt hai kỹ thuật này chính là việc sử dụng lưỡi búng từng đợt hơi ra. Hiện tại có cách […]


Trang 1 trên 11