Cảm âm Đường chúng ta đi – Sáo trúc

  • 17/09/2016 22:25:17
  • Khắc Việt
  • Cảm Âm

Cảm âm Đường chúng ta đi – Sáo trúc Cảm âm Đường chúng ta đi – Sáo trúc Đây hành lý anh mang Đô2 Là Mí2 Rê2 Đô2 Tôi cầm cương dắt ngựa si Là Sì Rê2 Mí2 La` Nhìn ngắm đồi núi cao trập trùng Mì2 Lá2 Mì2 Lá2 Son2 Fa2 Mì2 Lòng lo […]


Trang 1 trên 11