• 17/09/2016 22:25:17
  • Khắc Việt
  • Cảm Âm

Cảm âm Đường chúng ta đi – Sáo trúc

14194188_1439089996107195_653396397_nCảm âm Đường chúng ta đi – Sáo trúc

Đây hành lý anh mang
Đô2 Là Mí2 Rê2 Đô2

Tôi cầm cương dắt ngựa
si Là Sì Rê2 Mí2 La`

Nhìn ngắm đồi núi cao trập trùng
Mì2 Lá2 Mì2 Lá2 Son2 Fa2 Mì2

Lòng lo lắng không yên
Đồ2 Rê2 Mi2 Fá2 Mi2 Rê2

Đường thỉnh kinh còn xa
Là Mí2 rê2 Mí2 Là Đô2

Không ngại hiểm nguy cất bước
Mí2-rê2-Xì Mí2-rê2-Là Đô2- rê2-Mí2

Ngày tháng cùng năm trôi dần
Mì2 Lá2 Mì2 Lá2 Son2 Fa2 Mì2

Biết đi hướng nao về đâu
són2-Rề2 Fá2 Mi2 Rê2-đồ2-Rê2

Biết đi hướng nao về đâu
Mi2 Rế2 Si Rế2 Si La Sòn La
Là la là la la lá la la là la
Mì2 Son2 Mì2 Son2 La2 Đố3 Xi2 La2 Sòn2 La2

Thấp, thoáng chân mây biết phương nào
la-Đố3 Đố3 La2 Són2 La2 Son2, Lá2 Son2 Mì2

Thấp, thoáng chân mây xa tít mù
la2-Đố3 Đố3 La2 Són2 La2 Son2 Lá2 Son2 Fà2

Đường Thiên Trúc còn quá xa
sòn-Là Đô2 Mí2 Đồ2 Mí2 Rê2

Bao khó khăn ta vượt qua
Si Rế2 Si La Sòn La

Đường Thiên Trúc còn quá xa
sòn-Là Đô2 Mí2 Đồ2 Mí2 Rê2

Nguyện không, lùi bước,
Mì2 Son2 Mì2 Son2 La2

Quyết tâm ta vượt qua
Đố3 Xi2 La2 Sòn2 La2

T T K T T K T
Lá2 Lá2 Lá2 Lá2 Lá2 Lá2 Lá2

Bài viết liên quan

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn